Встреча с избирателями

Встреча с избирателями и агитация на автовокзале г.Ардатова.Раздавали газеты,календари и листовки.